Klubbuppgifter

Historik
Sjöbo Bears Squaredancers Klubbens startades 2005, först som en avdelning till Energy Squares i Malmö. Syftet var att åter etablera intresse för squaredans i de sydöstra delarna av Skåne.
Kursverksamheten startades upp med ett tiotal nya medlemmar det första året.

Ett lyckat och bra genomfört Convention 2007,som arrangerades av klubben,gjorde att Sjöbos invånare fick upp ögonen för verksamheten och hösten 2007 var nyfikenheten väckt hos ett tjugotal nya deltagare.

Medlemsavgifter
Årsavgiften är 200 kr/år.
Kurs/dansavgift är 350:- per termin/ 14 ggr eller 30:- per gång
Inbetalas till bankgiro  5853-8075
Organisationsnummer  802451-2611